На вниманието на специализантите, желаещи да се явят на държавен изпит – декемврийска сесия 2020 г.!

Отдел „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ“ ви уведомява, че документите, необходими за допускане до държавен изпит през декемврийска сесия на 2020 г., следва да бъдат подредени в папка, със заявление с попълнени телефон за връзка и имейл адрес, сложени в плик /голям формат/, след което оставени в „Деловодството“ на Ректората за входящ номер.