На вниманието на специализантите

На вниманието на специализантите, желаещи да участват в обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри МУ – София

Съобщаваме Ви, че книжката с курсове за следдипломно обучение в Медицински университет – София е налична в отдел СДО на МУ-Пловдив – Ректорат.
Заявка за курсове в МУ-София ще се приемат в МУ-Пловдив до 31.08.2017 г. Образец на заявката можете да изтеглите тук.
След изтичане на гореспоменатия срок – заявките се подават лично в МУ-София. Отговорник за събирането на заявките за курсовете в София е д-р С.Георгиева, експерт от СДО – Пловдив (тел. 032 / 602 494)
План-разписане на курсовете и индивидуално обучение е достъпно тук
Допълнителна информация може да получите и на тел.:02 952 02 80.

От отдел СДО