На вниманието на студентите, докторантите и младите учени от МУ – Пловдив: Информационна сесия на 22 юни 2021 г. относно „Copernicus Masters” и “Galileo Masters” 2021