На вниманието на студентите от магистърските специалности, обучаващи се във ФОЗ