На вниманието на желаещите да посетят курс по медицинска педагогика!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖЕЛАЕЩИТЕ
ДА ПОСЕТЯТ КУРС ПО МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА!

Секцията по Медицинска педагогика
към катедра по Управление на здравни грижи, организира курс
на тема: „Педагогически проблеми в медицинското образование“
/интензивен курс – 30 уч.часа/, който ще се проведе
в периода от 04 февруари до 08 февруари 2019 г.
във Факултета по Обществено здраве.


От отдел СДО