На вниманието на студентите от специалност медицина

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА

Поради припокриване на учебните графици обявената за 13. 02. 2013 г. (сряда) лекция по МЕДИЦИНСКА КОМУНИКАЦИЯ ще се проведе на 15. 02. 2013 г. (петък) от 14,30 ч. в ІІІ аудитория на Аудиторен комплекс.

За справки и записвания – при техническия секретар на ДЕСО, ет. 2, Я. Котова, тел.: /032/ 602-888; GSM: 0886 450 294; e-mail: [email protected]. Заявленията се подават в Ректората – учебен отдел.

Лектор доц. Светла Пачева, дф.