Набиране на желаещи за група по народни и други танци с ръководител професионален хореограф от АМТИИ

Уважаеми преподаватели, служители и студенти,

По идея и с подкрепата на ръководството на МУ-Пловдив започва набирането на желаещи за група по народни и други танци с ръководител професионален хореограф от АМТИИ. Предвижда се създаването на представителен академичен ансамбъл.Заниманията ще се провеждат в понеделник и сряда от 16.30 до 17.30 ч.Желаещите могат да се запишат до 30 октомври 2014 г. на адрес: [email protected]Радваме се, че предварителните отзиви и предложения за танцов състав са силно положителни.

проф. д-р В. Сарафян, дмнЗам. Ректор