НАЧАЛЕН КУРС ПО КАПИЛЯРОСКОПИЯ

НАЧАЛЕН КУРС ПО КАПИЛЯРОСКОПИЯ – 15-21.11. 2012 год., гр. ПловдивУважаеми колеги, Медицински университет – Пловдив организира за първи път у нас „Начален курс по капиляроскопия“, който ще се проведе в Сектора по функционална диагностика на кожата при Катедра и клиника по дерматология и венерология.Курсът е включен в План-разписание на курсовете за следдипломна квалификация и индивидуална специализация на висшите медицински кадри през 2012 год. на МУ – Пловдив.Той е предназначен за лекари, специализиращи или специалисти, по дерматология, ревматология и професионални заболявания. Неговата цел е да изгради първоначални знания и умения в участниците относно съвременното видеокапиляроскопско изследване и неговото практическо приложение при изследване на нормални и патологични състояния. Учебният процес ще се състои от лекции на водещи специалисти, демонстрации, самостоятелна работа и мултимедийни тестове. В резултат от обучението участниците ще изградят ключови умения и компетенции за самостоятелно извършване на капиляроскопия и интерпретиране на основните типове капиляроскопски находки. capillaroscope capilar   ПРОГРАМА на КУРСА   Посетете и се запознайте с пълната програма на курса на нашия сайт. http://dermaplovdiv.tripod.com/capillaroscopy2012/index.htmОчакваме Ви!С уважение,Доц. д-р Христо Добрев, дм Началник на Клиника по дерматология и венерология УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив