Началото на една традиция

С първата по рода си тържествена церемония по връчване на Свидетелства за призната специалност на медицински и немедицински специалисти бе сложено началото на една нова академична традиция в Медицинския университет – Пловдив.

Сто и петнадесет специализанти получиха своите свидетелства, като трима от тях са чужденци. Тринадесет от специализантите получиха диплома за втора специалност, а един – за трета.

Най-многобройни са групите на придобилите специалност в „Обща Медицина“ – 28 специализанти, „Кардиология“ – 10 специализанти, „Ендокринология“ – 7 специализанти, „Урология“ – 6 специализанти и „Акушерство и гинекология“ – 6 специализанти.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – Ректор на МУ – Пловдив, се обърна към специализантите с думите: „Вземането на специалност е много значим момент в живота не лекаря. То променя позицията, самочувствието и отговорността му в обществото. Това е своеобразен изпит за зрелост. Затова заслужава да бъде отбелязано по достоен начин“.

Яна Кашилска-Петкова изказа благодарност от свое име и от името всички специализанти към преподавателите и служителите на МУ – Пловдив, към ръководствата и персонала на университетските болници и на акредитираните лечебни заведения и практики за доболнична помощ, както и на експертите и ръководството на отдел СДО. Нейните думи на признателност бяха: „Основното, което университетът дава, е не само знанието. Университетът задава посоката на развитие и отношение към живота. Увереността, че проблемите са неизбежни и че всяка трудност е предизвикателство. Благодаря Ви, че ни помогнахте в пътя ни дотук! Благодаря Ви, че ще ни подкрепяте в пътя ни оттук нататък!“

За доброто настроение на специализантите и гостите на тържеството допринесоха изпълненията на дует Дуо Доминанто – Любомира Петрова и Цветан Цветков.

Така поставихме началото на една нова традиция!

Разгледай галерия