Началото на едно добро сътрудничество в сферата на генетиката

На 8 юли на посещение в Медицински университет – Пловдив беше г-н Джийн Уанг, търговски директор за страните от централна и източна Европа на BGI Genomics, Китай – най-големият геномен център, извършващ високо-технологични анализи за диагностика и генетичен скрининг в изградена световна мрежа от лаборатории.

Г-н Уанг бе придружен от:
• акад. Ангел Гълъбов – професор по вирусология и академик към Института по микробиология на БАН, председател на Българското микробиологично дружество и председател на Балканското микробиологично дружество, член на екип от учени, извършващ периодично генетични изследвания на българската популация;
• чл.-кор. проф. д-р Блага Тончева – национален консултант по медицинска генетика и председател на Българско дружество по генетика и геномика на човека и ръководител на Катедрата по медицинска генетика на МУ – София;
• доц. Светослав Димов – завеждащ Катедрата по генетика към Биологичния факултет на СУ „Климент Охридски“.

В Медицински университет – Пловдив гостите бяха посрещнати от проф. д-р Пенка Стефанова – ръководител на Секция по детска хирургия; проф. д-р Иван Иванов от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика; гл. ас. д-р Христо Иванов от Катедрата по педиатрия и медицинска генетика и проф. д-р Благой Маринов – директор на Медицински симулационен тренировъчен център на МУ – Пловдив.

По време на срещата г-н Уанг представи дейността на компанията BGI Genomics, като специално подчерта възможностите и предимствата, които дава използването на NGS-технологиите. BGI предлага най-ниските цени за геномно секвениране.

Домакините представиха дейността и успехите на МУ – Пловдив и се спряха по-подробно на работата на Секцията по генетика към Катедрата по педиатрия и медицинска генетика.

Обсъдени бяха проблемите в диагностиката на тежките генетични заболявания и генетични предразположения към социално-значими болести, както и възможностите за съвместна работа в сферата на генетиката.

Гостите разгледаха Медицинския симулационен тренировъчен център и останаха очаровани от професионализма и сърдечното посрещане в Медицински университет – Пловдив.

Галерия