Image1

Над 1400 участници в Първия Национален фестивал на пешеходеца