Над 200 студенти участваха в Дни на ваксинологията, имунологията и епидемиологията в МУ-Пловдив

„И тази година Европейската имунизационна седмица е фокусирана върху ваксините и ваксинопрофилактиката. Особено горда съм, че принадлежа към имунологичната общност, чиито постижения през последните години са свързани не само с ваксинопрофилактиката и с борбата със заразните болести. Значими постижения са изясняване на патогенезата на автоимунните заболявания, на алергиите, успешната терапия и на туморите с имуномодулиращи средства – т. нар. наречената таргетирана терапия, трансплантационната имунология и репродуктивната имунология. Неслучайно голяма част от нобелистите са имунолози.“

С тези думи Ректорът на Медицински университет – Пловдив и ръководител на Катедра по микробиология и имунология проф. д-р Мариана Мурджева се обърна към присъстващите студенти, преподаватели и гости при откриване „Дните на ваксинологията, имунологията и епидемиологията“, които се проведоха на 4 и 5 май. Организатори на събитието бяха Катедрата по епидемиология и медицина на бедствените ситуации, Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина и Асоциацията на студентите медици – Пловдив.

Дните на ваксинологията, имунологията и епидемиологията бяха организирани в хибриден вариант – присъствено и онлайн, на български и на английски език. В семинарите взеха участие над 200 студенти – български и чуждестранни.

В първия ден лекции изнесоха изтъкнати учени – гост-лектори и преподаватели, и двама студенти от 5-и курс, специалност „Медицина“. През втория ден имаше практически занятия за студентите.

Гост-лектори бяха водещите специалисти доц. д-р Михаил Околийски, дм, представител на Световната здравна организация в България, и доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, дм, завеждащ отдел „Вирусология“ в Националния център по заразни и паразитни болести, София.

Доц. Околийски представи темата „Добрите практики на СЗО: Рутинни имунизационни услуги по време на пандемията COVID-19 – преглед на „Контекста“ и „Представянето на услугите“. Доц. Гломб участва с темата: „Полио – краят на един парализиращ страх“.

Лектори от МУ-Пловдив бяха проф. д-р Ани Кеворкян, дм – ръководител на Катедрата по епидемиология и медицина на бедствените ситуации и проф. д-р Йорданка Стоилова, дългогодишен ръководител и преподавател от същата катедра. Участие с презентации взеха и студентите по медицина от 5 курс Красимира Красимирова, Валентин Георгиев и Далха Абдилахи и студентката по медицина от 6 курс Мария Яна Кингсли-Голдуин.

Практическите занятия водиха проф. д-р Ани Кеворкян, дм – „Медицинският персонал, ръцете и микроорганизмите – примери и практики“, и Преслав Костов – „Здравето е в твои ръце“.

Световната здравна организация отбелязва „Европейска имунизационна седмица (ЕIW)“, като тази година мотото е „Дълъг живот за всички“. Целта на кампанията е да фокусира вниманието върху значението на справедливия и разширен достъп до ваксини за дълъг и здравословен живот за всеки.

МУ-Пловдив традиционно организира и подкрепя добрите инициативи за повишаване на осведомеността за ползите от ваксините и рисковете от всяко намаляване на нивата на ваксинация и за повишаване знанията и практическите умения на студентите.