Над 200 участници в „Академия по спешна медицина 2022“

Студентският съвет на Медицински университет – Пловдив организира „Академия по спешна медицина 2022“ на 16 и 17 април. В нея се включиха над 200 участници от висшето училище както български, така и чуждестранни студенти.

В рамките на Академията бяха изнесени лекции в онлайн среда, които бяха достъпни за всеки в публичното пространство. Практическите уъркшопи се проведоха в Аудиторния комплекс и в Симулационния тренировъчен център на МУ-Пловдив.

Темите в лекционния курс включваха спешни състояния в токсикологията, акушерството и гинекологията и хирургията, а така също и полезни практики в стоматологията.

Уъркшопите позволиха на студентите да усвоят и усъвършенстват полезни знания в сферата на спешната медицина – разнообразни клинични манипулации, интубация, кардиопулмонална ресусцитация, хирургичен шев, патологично раждане и поставяне на кофердам.

Практическите занятия се осъществиха с помощта на иновативните образователни модели, които бяха на разположение на преподавателите и студентите в Симулационния тренировъчен център.

Всички участници получиха стартов пакет за спешни ситуации и подаръци от „Академия по спешна медицина 2022“.