Награда на Ректора на МУ – Пловдив за най-добър млад учен и най-добър утвърден учен

Уважаеми колеги,
По време на поредната “Нощ на учените – 2017”, която ще се проведе на 29 септември 2017 г. (петък), Ректорът на МУ – Пловдив ще връчи две награди за принос в развитието на научно-изследователската дейност в Университета:
1. Награда за най-добър млад учен до 40 годишна възраст или до 5 години след защита на дисертация за ОНС “доктор” (пост-докторант).
2. Награда за най-добър утвърден учен над 40 годишна възраст.
Наградите са индивидуални и се основават на научно-изследователска дейност на кандидата през последните 5 години (2013-2017) до момента на номинирането.

Свали регламент за участие