Медицинската общност в България отличи с престижна награда проф. д-р Р. Стефанов, дм – признание и чест за Факултета по обществено здраве и МУ

Уважаеми колеги, годишната награда на вестник „Форум Медикус „ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА“ тази година се присъди на проф. д-р Румен Стефанов, дм –  Декан на Факултета по обществено здраве при МУ – Пловдив.Призът отличава ролята на проф. д-р Румен Стефанов като лекар и общественик, един от инициаторите за създаване на национална и европейска политика за редки болести, активен поддръжник на Националния алианс на хората с редки болести. Настоящото отличие е признание и за Факултета по обществено здраве към МУ – Пловдив, което издига престижа на нашия университет в България и Европа. доц. Гергана Петрова, дм Зам. декан по качество и акредитация ФОЗ