Награда за преподавател от МУ – Пловдив

Статия на д-р Пламен Тодоров, дм от Медицински университет – Пловдив е отличена за най-добра научна статия за 2018 г. от Полското дружество по ехография в медицината.

Д-р Тодоров е ревматолог и асистент към Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести и сертифициран преподавател по Мускулно-скелетна ехография към Европейското дружество по ревматология.

Жури, съставено от представители на Полското дружество по ехография и Списанието по ехография, определя ежегодно най-оригиналната научна статия, публикувана през годината в “Journal of Ultrasonography” и засягаща този диагностичен метод.

Статията на д-р Тодоров в екип с д-р Родина Несторова и проф. д-р Анастас Баталов е класирана на първо място за 2018 година в категория „Над 35 год.“ и е на тема „Соно-анатомично изследване на лумбалния еректор спине мускул и неговите тазови инсерции – вероятен анатомичен субстрат за синдрома на криста илиака при болки в кръста“.

Поздравления за успеха!