Награда на ректора на му – пловдив за най-добър млад учен и най-добър утвърден учен

НАГРАДА НА РЕКТОРА НА МУ – ПЛОВДИВ

ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАД УЧЕН И НАЙ-ДОБЪР УТВЪРДЕН УЧЕН

Уважаеми колеги,

Представям на Вашето внимание условията за конкурса за най-добър учен.

Сигурна съм, че в нашия университет има много достойни учени. 

Нека да ги оценим и подкрепим.

С пожелания за приятни летни празници,

 проф. д-р Виктория Сарафян, дмн

Зам. Ректор по НИД

Условия за участие