Награден студент на МУ-Пловдив

Пламен Пенчев – студент 3 курс, сп. „медицина“ в Медицински университет – Пловдив, взе участие в международния конгрес „XIX INTERNATIONAL MEDICAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOR STUDENTS & YOUNG DOCTORS“, който се проведе в МУ-Плевен в периода 26-30 септември 2022 година.

Нашият студент спечели 2 място в секция „Неврохирургия, неврология и психиатрия“ с изнесената от него орална презентация на неврохирургичен клиничен случай от практиката на д-р Михаил Калнев, асистент в катедрата по Неврохирургия и негов съавтор и ментор. Другият съавтор и ментор е д-р Петър-Преслав Петров, асистент в катедрата по Анатомия, Хистология и Ембриология.

Представеният случай е: Sphenoid wing meningioma with orbital and cavernous sinus invasion – Сфеноидален менингеом с инвазия в орбита и синус кавернозус.

Поздравления за призовото място на Пламен Пенчев с пожелание за много бъдещи успехи в науката.