Наградени професори от МУ-Пловдив на XXV юбилейни Чилови дни

25-и Юбилейни „Чилови дни“

Вестник „Български лекар“ и Медицински университет – Пловдив организираха 25-ите Юбилейни Чилови дни на 15 май 2022 г. в къщата музей „Проф. д-р Константин Чилов“ в село Славейно.

Ежегодният форум се провежда от 1998 година в памет на чл.-кор. проф. д-р Константин Чилов (1898-1955) – най-видния български енциклопедист в областта на медицината, родом от Славейно, разказа д-р Тотко Найденов – главен редактор на вестник „Български лекар“. Той припомни за неговия принос за развитието на медицината у нас и в частност на българската клинична медицина, чийто създател е самият проф. Чилов. Проф. Чилов е роден на днешния ден – 17 май през 1898 година. Завършва медицина във Виена, автор е на над 220 научни труда, повечето от които на немски език.

Ежегодно в рамките на Чиловите дни се раздават наградите „Проф. д-р Константин Чилов“ за дългогодишна народополезна дейност. Грамотите са подписани от министъра на здравеопазването, председателя на БЛС, от председателя на БАН и други видни представители на научната общност.

В юбилейното издание на форума награди „Проф. д-р Константин Чилов“ получиха изявени лекари със значим личен принос. Двама от тях са утвърдени имена, уважавани и обичани преподаватели от МУ-Пловдив: проф. Анастас Баталов и проф. Марияна Стойчева. Наградите им връчи ректорът на висшето училище проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм.

batalovПроф. д-р Анастас Баталов, дм е зам.-ректор по учебно-болнична координация на МУ-Пловдив. Специалист по вътрешни болести и ревматология, ръководител на Клиника по ревматология в УМБАЛ „Каспела“ и ръководител на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести в МУ-Пловдив. Професор е по ревматология от 2013 г. Има няколко специализации: по ехокардиография – Италия, 1996 г., ставна ехография – Холандия, 1998 г.; ставна ехография – Италия, 2009 г.

Проф. д-р Баталов е автор на над 170 статии на български и английски език и е цитиран над 100 пъти в български и международни списания. Главен изследовател в над 100 международни проекта за лечение на ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит, остеопороза, артрозна болест, подагра. Лектор на EULAR (Европейска ревматологична асоциация). Той е един от създателите и председател на Българската асоциация по мускулно-скелетен ултразвук (БАМСУ). Член е и на множество други съсловни организации. Дарител по своя инициатива и в множество благотворителни кампании.

Проф. д-р Марияна Стойчева, дмн е сред най-добрите инфекционисти у нас. Преподавател в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина при Медицински университет – Пловдив и неин ръководител от 2008 до 2020 г. По време на пандемията ръководи работата на Клиниката по инфекциозни болести и паразитология при УМБАЛ „Св. Георги“, чийто ръководител е до 2018 година.
С над 40 години работа в сферата на инфекциозните болести, нейните разностранни научни интереси обхващат социално значими инфекциозни болести с фокус върху инфекции на гастро-интестиналния тракт, HIV/AIDS, невроинфекции, както и особено опасни инфекциозни заболявания.

Научното й менторство се проявява в ръководството на 6 успешно защитили докторанти и 8 специализанти.
Член на Експертния съвет по ХИВ/СПИН към МЗ от 2010 г. Била е национален консултант по инфекциозни болести 2018 г.
Има над 150 научни публикации, от които 70 оригинални статии и обзори в български и чуждестранни издания. Участвала е в национални и международни научни форуми с повече от 120 доклада, научни съобщения и постерни презентации. Член на редколегията на реферираното медицинско списание Folia Medica, издавано от МУ – Пловдив. Проф. Стойчева е в ръководството на Българското дружество по инфекциозни болести и част от редакционния съвет на сп. „Наука Инфектология/паразитология“, издавано от БДИБ.
Член на EACS, ECMID
Водещ специалист в диагностиката и лечението на инфекциозни заболявания – вирусен хепатит, HIV/AIDS, чревни инфекции, кърлежово-преносими болести, невроинфекции и особено опасни инфекции.
Председател на Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология. Инициатор и организатор на ежегоден от 2013 година научен форум „Национална научна конференция на тема HIV/AIDS“.

Честито на наградените проф. Стойчева и проф. Баталов!
Нека все така да отстояват идеите и примера на проф. Константин Чилов, който завеща веруюто си с думите:

„Аз изминах труден път, без личен живот, но винаги със стремеж към възход и съвършенство… Ако се родя втори път, сигурно ще избера пак изминатия мой трънлив път.“