Най-новата придобивка на МУ – Пловдив

На 8 юни от 11 часа в музея на Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“ на МУ – Пловдив ще бъде официално представена 3D интерактивна маса за виртуални дисекции – една от най-съвременните технологии в обучението по медицина.
Новата високотехнологична системата дава изключителен достъп до пълен набор от медицински изображения – от анатомия до хистология, и лесно се изследват, проучват и диагностицират пациенти, като се използват изключително детайлни 3D изображения, генерирани автоматично на базата на реални клинични случаи от целия свят.
Каним всички преподаватели и студенти да присъстват на презентацията и на демонстрациите на 3D масата.