Наличен е пълнотекстов достъп до е-списания на Springer

Медицински университет – Пловдив абонира над 1500 електронни списания на издателство SpringerNature. Списанията обхващат тематичните области медицина, биомедицина и науки за живота, химия, физика, поведенченски науки и психология, образование, статистика, обществено здраве, мениджмънт, околна среда и др.
Достъпът до електронните списания се осъществява чрез платформата SpringerLink на следните адреси:
https://link.springer.com/ от компютри в университетската мрежа
https://ezproxy.medlib-plovdiv.org/login чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп на оторизирани потребители от МУ-Пловдив.
Повече информация и регистрация за отдалечен достъп можете да получите в библиотеките на Библиотечно-информационния център.