Наложително е да се спазват противоепидемичните мерки!


 
Интервю на Емил Костов ( Радио Пловдив) с доц. д-р Олиана Бойкинова, ръководител на катедра Инфекциозни болести в Медицински университет – Пловдив