20_12_2021_img02

Наша студентка сред най-добрите в бойните спортове за 2021