Национален конгрес по физикална и рехабилитационна медицина, 22 – 25 септември 2022 г.

Национален конгрес по физикална и рехабилитационна медицина

Национален конгрес по физикална и рехабилитационна медицина, 22 – 25 септември 2022 г.

Конгресът ще се проведе в присъствена форма в хотели РИУ Свети Влас – RIU Palace и RIU Helios Paradise.
При желание за участие, очакваме Вашите заявки на имейл – еvents@wasteels,bg .

Сайт на събитието: https://congress-prm-2022.com/.

Информация делегати АФМР 2022