NKFRM-2022

Национален конгрес по физикална и рехабилитационна медицина