Национален конкурс за есе на тема „Климатът се променя! А аз ?“

Информационен център по растителна биотехнология на Агробиоинститут (София) организира в рамките на проект СТАРБИОС2 (програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС) национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема „Климатът се променя! А аз?“.

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:
• I група-ученици от V до VII клас
• II група- ученици от VIII до XII клас
• III група – студенти и докторанти

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално жури.
Есетата се изпращат по електронна поща на адрес [email protected], като кандидатите посочват трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение и населено място.
Краен срок: 25 март 2020 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 април 2020 г. на уебсайта на организатора – plantbiotech.bg.