Плакат Студент на годината 2020

Национален приз "Студент на годината " - 2020г.