Творческият потенциал на студентите е неизчерпаем!

Скъпи студенти,
Медицински университет – Пловдив ще бъде домакин на Първия национален фестивал на студентите от медицинските университети, който ще се проведе на 24 март 2017 година.
Всеки университет може да участва с не повече от 5 изпълнения, всяко едно с продължителност от 2 до 5 минути. Художествените изпълнения могат да бъдат индивидуални или групови – музикални, танцови, театрални /скеч, пантомима, монолог и т.н./, или кратки клипове, направени от студенти.
Формулярите за кандидатстване да бъдат предадени не по-късно от 30 януари 2017 г. Кандидатурите да бъдат одобрени от академичната администрация на всеки университет.
Моля изпращайте формулярите на адрес:

Медицински университет – Пловдив
Научен отдел
бул. Васил Априлов № 15А
Пловдив 4002

или на мейл: nauchen.otdel@gmail.com
Заглавието на мейла да бъде „Национален фестивал на медицинските университети“.
Тел. 032 602 224; 088 251 2598

Регламент
Формуляр