Национален студентски фестивал на медицинските университети

Творческият потенциал на студентите е неизчерпаем!