Национална конференция с международно участие „Природни науки“

Националната конференция с международно участие „Природни науки’ 2019” ще се проведе от 4 до 6 октомври 2019 г в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен.

За повече информация : тук