e-ZDRAVE 20200206_153654

Национална научна програма „Електронно здравеопазване в България“ (е-здраве)