Националния обучителен семинар в областта на тема „Здраве“

На вниманието на Академичния състав, учени-изследователи, докторанти, специализанти, студенти

Уважаеми Колеги,

  Каним Ви да вземете участие в националния обучителен семинар в областта на тема Здраве, който ще се проведе на  21 март (четвъртък) 2013 г . от 12,45 ч. във Втора аудитория на Медицински университет – гр. Пловдив, бул. ”Васил Априлов” 15-А.

Семинарът се организира от Фондация ГИС Трансфер Център (http://www.gis-tc.org/) съвместно с Медицински университет в гр. Пловдив в рамките на  проект от 7-ма рамкова програма (7РП) на ЕС  № 260748 “Fit for Health” (http://www.fitforhealth.eu/) .

Предварителната програма, както и регистрационната форма за участие в семинара можетe да намерите по-долу.

Моля, изпращайте попълнените регистрационни форми на адрес:

[email protected] с копие до [email protected] в срок до 21 март 2013 г.

1   Обява – ПОКАНА 2   ПРОГРАМА на ОБУЧИТЕЛНИЯ ДЕН 3   Регистрационна форма

Разчитаме на Вашето участие в семинара.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор МСПД