Националният научноизследователски център за биомедицински и приложни изследвания обединява всички медицински университети за развитие на геномната медицина в България

Националният научноизследователски център за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) представи работата на различните си звена на информационния форум „Научните инфраструктури в биомедицинската област – двигател за развитие на геномната и персонализирана медицина в България“. Проф. Радка Кънева, ръководител на Център по Молекулна медицина и национален координатор на BBMRI.bg бе модератор на събитието.

Ректорът на Медицински университет – София акад. Лъчезар Трайков откри конференцията с думите: „Постиженията на научноизследователския център са добре разпознаваеми не само в България, но и сред международните ни колеги. Затова постигнатото от центъра ще бъде надградено в рамките на проекта за създаване на Изследователски университет чрез изграждането на център за данни, който ще дава възможност за тяхното съхранение и допълнително анализиране. Така Медицински университет – София ще може да се развива в една посока с водещите медицински институции и да генерира дигитални решения в здравеопазването. Щастлив съм, че след съвместната ни дейност в центъра с Медицински университет – Пловдив тази година за първи път всички медицински университети в България ще се включат в работата на националната мрежа за биобанкиране с цел разширяване на инициативата „Геномът на България“ и съответно „Геномът на Европа“.

Приветствени слова към участниците отправиха председателят на Общото събрание на МУ – София акад. Ваньо Митев, който е и координатор на проекта НУКБПИ-BBMRI.bg, ректорът на МУ – Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева и Милена Дамянова, директор на Дирекция „Наука“ към МОН. В програмата на форума бе предвидена работна среща за изграждане на национална мрежа от изследователски медицински университети. Тя бе по повод възможностите за синергия, иновации и включването на България в Европейското научно пространство в областта „Здраве“ и „Дигитална Европа“. Участниците представиха стратегии и приоритетни научни направления и участваха в дискусия за възможностите за разширяване на националната мрежа за биобанкиране BBMRI.bg и проекта „Геномът на България“.

Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания включва структурни звена: Център по молекулна медицина (ЦММ), МУ-София, Център по молекулярна биология и имунология, МУ-Пловдив, катедри и лаборатории в двата водещи медицински университета, и извършва изследователска дейност от 2010 година. Научните изследвания, извършвани в НУКБПИ, са с голямо социално значение за здравето на българската нация. Своевременното навлизане на научните достижения в здравната система и въвеждането на принципите на прецизираната медицина ще гарантира правото на достъп до тях за всички нуждаещи се и ще доведе до по-оптимално разпределение на разходите в здравеопазването. Нашите национални колекции ще образуват “Геномът на Европа”, а подобна референтна база данни за изследвания и иновации в здравеопазването ще помогне за превенцията и лечението на много заболявания като рак, диабет, болести на сърдечно-съдовата система.