Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), гр. София търси да назначи лекари – специализанти по клинична микробиология, клинична вирусология, епидемиология на инфекциозните болести, клинична имунология и медицинска паразитология.

НЦЗПБ предлага:

• заплата за специализиращ лекар плюс възможност за редовна аспирантура със стипендия
• намалено работно време, предпазна храна и лични защитни средства
• обучение в чужбина, в рамките на ЕС и Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC) – Стокхолм, Швеция.

Документи за представяне:

1. Подробна автобиография на български език;
2. Копие от диплома за висше образование по медицина, важи и документ от Медицински факултет за лицата, които са завършили, но не са получили дипломите си.

Лице за контакт:

Гергана Веселинова
Адм. секретар на НЦЗПБ
гр. София 1504, бул. „Янко Сакъзов“ 26
тел. 02/944 28 75
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]