Научен обмен в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) CEEPUS – покана за участие 2017-2018 г.

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за отворена покана за участие  в програмата за научен обмен в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) CEEPUS.

По програма CEEPUS могат да участват преподаватели, докторанти и студенти за обмен и кратки визити в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Срокът за регистрация (номинация) за летния семестър на 2017/2018 г. е 31.10.2017 г.

Мрежата, в която МУ-Пловдив участва, е:

CIII-AT-0042-11-1718: Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange, с координатор доц. Мария Спасова (merispa@mail.bg).

Мрежата предлага следните събития, които носят кредити (ECTS):

  • School of Pediatric Oncology, Prishtina/Kosovo
  • School of Pediatric Traumatology, Prishtina/Kosovo
  • School of Pediatric Haematology, Graz/Austria
  • Summer School on Image Processing 2018 (SSIP), Graz/Austria, организиран вече 26 пъти, от 19 години с подкрепата на CEEPUS
  • „CT School 2018“, Novi Sad/Serbia
  • Essentials in Pediatric Radiology course, Bucarest/Romania: юни, 2018
  • Summer Academy of Pediatric Medicine, Graz/Austria – с 30-40 участници от 20 страни през 2015 г. и 2016 г. (виж http://international-office.medunigraz.at/outgoing-mobility/ceepus/).

По програмата се предоставят стипендии за пребиваване и пътуване.

За да се осъществи обмен, желаещите следва да се регистрират (номинират) на сайта на CEEPUS, секция „Mobility“, сайт https://www.ceepus.info/login/login.aspx.

За информация за условията по държави: https://www.ceepus.info/

За информация за мрежата, в която МУ-Пловдив участва: https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx.

За повече информация: координаторът на мрежата или отдел МСПД, тел. 032 602509.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД