Научен симпозиум с международно участие “COVID 19 – мултидисциплинарен научен обзор”

Свали покана за симпозиума