Научен симпозиум с международно участие „COVID 19 – мултидисциплинарен научен обзор“

Свали покана за симпозиума