Вътрешни правила за установяване на плагиатство и недостоверност на представените научни данни в научната продукция на Академичния състав на МУ-Пловдив