Folia medica

Folia Medica
https://foliamedica.bg
ISSN 0204-8043 (print)
ISSN 1314-2143 (online)

Адрес на редакцията:
МУ – Плoвдив
Бул. „Васил Априлов“ № 15А
4002 Пловдив, България
Тел.: +359 32 200 530
Факс: +359 32 200 531
e-mail: [email protected]

 

Редакционна колегия

 

Folia Medica е рецензирано интердисциплинарно медицинско списание на МУ – Пловдив, с най-висок престиж сред българските медицински списания съгласно Scimago Journal & Country Rank.

Излиза без прекъсване от 1959 г. с шест броя годишно. Електронната версия на списанието се издава по модела „Open Access“ и се разпространява от Pensoft. Публикува редакторски статии, обзори, оригинални статии, казуистика, кратки научни съобщения и писма до редактора от български и международни автори.

Ръкописите се представят на английски език чрез електронна система, достъпна от официалния сайт на списанието https://foliamedica.bg. Получените ръкописи се приемат за публикуване след двойно сляпо рецензиране от международно представени експерти.

Списанието се ръководи от принципите на редакционна политика, съобразена с препоръките на International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), и се издава под надзора на международен редакционен борд.

Folia Medica се индексира в MEDLINE/PubMed, Scopus, ВИНИТИ РЖ, EBSCO, ProQuest, DOAJ, Crossref, Google Scholar и др.