Редколегия

проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм
Медицински университет Пловдив
Главен редактор

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
e-mail: mariana.murdzheva@mu-plovdiv.bg

чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн
Медицински университет Пловдив
Заместник главен редактор

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
e-mail: stefan.kostyanev@mu-plovdiv.bg

проф. д-р Благой Маринов, дм
Медицински университет Пловдив
Изпълнителен редактор

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
e-mail: blagoi.marinov@mu-plovdiv.bg