Изпълнителен редактор

проф. д-р Благой Маринов, дм
Медицински университет Пловдив
Изпълнителен редактор

гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №15-А
e-mail: blagoi.marinov@mu-plovdiv.bg