Заповед относно Национална научна програма за млади учени и постдокторанти – Медицински колеж

Заповед относно Национална научна програма за млади учени и постдокторанти - Медицински колеж