Заповед относно Национална научна програма за млади учени и постдокторанти – Медицински факултет