Регламент за финансиране на такса за участие в национални и международни научни форуми