Свали система от подходи, правила и процедура за организацията и управлението на НИД в МУ – Пловдив