Научна конференция – Кръгла маса на тема: „Плагиатството в науката“

 научна конференция – Кръгла маса на тема: „Плагиатството в науката“

Уважаеми колежки и колеги,

На 12  ноември (сряда) 2014 г. от 10:00 часа ще се проведе еднодневна научна конференция – Кръгла маса на тема: „Плагиатството в науката“.

Място на провеждане: Новата конферентна зала (Огледалната зала) на СУ „Св. Кл. Охридски“ – входът й е откъм двора срещу гърба на Университетската библиотека.

Организатор и за контакти: Комисия по етика към СУБ (e-mail: [email protected]).     

програма

От Комисията по етика към СУБ