Научни форуми в МУ – Пловдив през 2016г.

_this-compressor
_this-compressor
Двата престижни научни форума на Медицински университет – Пловдив: „Дни на медицинската наука“ и „Наука и младост – 2016“, тази година се проведоха от 12 до 14 май.

Ежегодният конкурс „Наука и младост“ за научни разработки и проекти на студенти, докторанти и млади учени се проведе под егидата на Ректора – чл.кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн. Научният форум се организира от Младежкото научно дружество „Асклепий“.

Тазгодишното издание се отличаваше със силно международно участие, затова и докладите бяха изнесени на български и на английски език. На форума си дадоха среща над 200 регистрирани участници: 158 от Медицински университет – Пловдив и 43 от другите медицински университети в страната, както и 23 автори от други държави в Европа, Азия и Америка.

Начало на научните представяния беше дадено от пленарния лектор – проф. Евангелос Георгиу – ръководител на симулационен център в Медицинския университет в Атина, с презентация за това как новите технологии променят медицинското образование и практика.

От една година и в Медицински университет – Пловдив работи първият уникален за България подобен Симулационен тренировъчен център с 12 високо технологични симулационни манекена /сред които манекен на възрастен мъж, бременна жена, дете до 10 години и бебе до 6 месеца/, даващи възможност за извършване на диагностични и инвазивни процедури и лечение.

Сред презентациите имаше интересни оригинални теми, като:

  • Имунологична реактивност на студентите по време на изпит
  • Личността в он-лайн себепредставянето
  • Ваксините – причини да се ваксинираме
  • Невропатологични изменения при употреба на стимуланти и др.

Акцент в програмата бяха три практически семинара за студенти по актуални теми:

  • „Кардиопулмонална ресуситация“
  • „Спешни състояния в токсикологията“
  • „Първа помощ при травми на опорно-двигателния апарат“

Семинарите бяха организирани съвместно със студентските организации при МУ – Пловдив. Премираните научни трудове ще бъдат предложени за публикуване във Folia Medica – международното научно биомедицинско списание на МУ – Пловдив.

Научният форум „Дни на медицинската наука“ беше организиран в четири сесии за представяне на резултатите от 24 изследователски проекта, финансирани от МУ – Пловдив, приключили през 2015 година. Те са реализирани както от докторанти, така и от интердисциплинарни екипи от университета и от други образователни и научни институции. Това са авангардни разработки, покриващи критериите за иновативност, актуалност и креативност при разрешаване на научно-изследователските проблеми за съвременната медицинска наука и практика.

Сред оригиналните проектни теми бяха:

  • Tревожност и начални прояви на бърнаут синдром сред преподаватели работещи в интеркултурна образователна средa
  • Имунологична реактивност при хроничен стрес
  • Проучване върху възможностите за фармакологично стимулиране на зрели стволови клетки и др.

За първи път Медицинският университет – Пловдив издаде сборник с резюмета на всички 88 изследователски проекта за периода 2010 – 2015 г.

Придобили вече широка популярност сред академичната медицинска общност, тези два научни форума още веднъж доказаха, че Бъдещето може да бъде настояще, когато се обединят наука, младост и изследователски дух!