Научни конференции на Фондация „Наука и образование“

Уважаеми колеги и партньори,

Предвид опита, който имаме от 2020 и 2021 година се съгласихме, че август е най-безопасният месец за провеждане на научни конференции в град Бургас.

Организационният комитет одобри провеждането на следните научни конференции през август 2022 година:

Земеделие и храни, 10-та международна ежегодна юбилейна конференция, 16-19 август – Прочети повече;

Екология и безопасност, 31-ва международна ежегодна конференция, 16-19 август – Прочети повече;

Материали, методи и технологии, 24-та международна ежегодна конференция, 19-22 август – Прочети повече;

Икономика и бизнес, 21-ва международна ежегодна конференция, 22-25 август – Прочети повече;

Образование, изследвания и развитие, 13-та международна ежегодна конференция, 25-28 август – Прочети повече;

Език, личност и общество, 16-та международна ежегодна конференция, 25-28 август – Прочети повече

В условията на пандемията много учени може да се сблъскат с трудности при пътуването. Затова взехме решението да позволим на участниците да променят вида си на презентация (устна, постер или онлайн) до 30 дни преди действителната дата на конференцията.

Онлайн участниците могат да представят устни презентации и плакати; те ще получат всички печатни материали (програма, сертификат и др.) от събитието и техните доклади ще бъдат публикувани както обикновено. Няма ограничение в броя на разрешените промени в типа на презентацията.

Благодарим ви за разбирането и доверието.
Желаем да сте добре и бъдете в безопасност!

Иван Генов
Фондация „Наука и образование“