Научни обзори 2019 в Медицински университет – Пловдив

На 03 май 2019 г. в Медицински университет – Пловдив катедра „Медицинска биология“ ще продължи утвърдилата се традиция за презентации на научни обзори по актуални биомедицински проблеми на български и английски език от студенти 1-ви курс.

През годините, благодарение на ползотворното сътрудничество между преподаватели и студенти, тази идея се запазва и разширява. Освен умението за презентиране, нашите студенти ще трябва да демонстрират аналитичните си способности и бърза мисъл.

Всеки от участниците ще разполага с 5 минути, в които трябва да представи и защити по атрактивен начин своята теза по избрана биомедицинска тематика. Представянето ще бъде едновременно на два езика – български и английски.

Публиката ще бъде отново въвлечена по забавен начин в инциативата за популяризиране на науката.

Актуалните проблеми, които ще се дискутират тази година са:

• Фаготерапия – възможна алтернатива на антибиотиците
• Невродегенеративни заболявания- молекулни механизми
• Биороботика – машината в човека или човекът в машината
• Генно инженерство – „изкуството да бъдеш бог”
• Гмо – заплаха или спасение
• Терапевтично и репродутивно клониране – етика и норми
• Autoimmune diseases – “betrayal” of the immune system
• Mutations – the necessary evil

Събитието ще се проведе на 03 Май 2019 г. в ІV аудитория (Аудиторен комплекс) на МУ – Пловдив от 16:30ч. Очакваме Ви!

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн
Зам. Ректор НИД, МУ-Пловдив

Миналогодишните участници