НАУЧНИ ФОРУМИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ през 2016 г.

 

НАУЧНИ ФОРУМИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

през 2016 г.

     Двата престижни научни форума на Медицински университет – Пловдив: „Дни на медицинската наука“ и „Наука и младост – 2016“, тази година проведоха от 12 до 14 май в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив.

     Ежегодният конкурс „Наука и младост“ за научни разработки и проекти на студенти, докторанти и млади учени се проведе под егидата на Ректора – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн. Научният форум се организира от Младежкотонаучно дружество „Асклепий”. Тазгодишното издание се отличаваше със силно международно участие, затова и докладите бяха изнесени на български и на английски език.

     На форума си дадоха среща над 200 регистрирани участници: 158 от Медицински университет – Пловдив и 43 от другите медицински университети в страната, както и 23 автори от други държави в Европа, Азия и Америка. Начало на научните представяния беше дадено от пленарния лектор – проф. Евангелос Георгиу – ръководител на симулационен център в Медицинския университет в Атина, с презентация за това как новите технологии променят медицинското образование и практика. От една година и в Медицински университет – Пловдив работи първият уникален за България подобен Симулационен тренировъчен център с 12 високо технологични симулационни манекена /сред които манекен на възрастен мъж, бременна жена, дете до 10 години и бебе до 6 месеца/, даващи възможност за извършване на диагностични и инвазивни процедури и лечение.

     Сред презентациите имаше интересни оригинални теми, като: Имунологична реактивност на студентите по време на изпит,  Личността в он-лайн себепредставянето, Ваксините – причини да се ваксинираме, Невропатологични изменения при употреба на стимуланти, и др.

     Акцент в програмата бяха три практически семинара за студенти по актуални теми: „Кардио-пулмонална ресуситация”, „Спешни състояния в токсикологията” и „Първа помощ при травми на опорно-двигателния апарат“. Семинарите бяха организирани съвместно със студентските организации при МУ – Пловдив.

     Премираните научни трудове ще бъдат предложени за публикуване във Folia Medica – международното научно биомедицинско списание на МУ – Пловдив.

     Научният форум „Дни на медицинската наука“ беше организиран в четири сесии за представяне на резултатите от 24 изследователски проекта, финансирани от МУ – Пловдив, приключили през 2015 година. Те са реализирани както от докторанти, така и от интердисциплинарни екипи от университета и от други образователни и научни институции.

     Това са авангардни разработки, покриващи критериите за иновативност, актуалност и креативност при разрешаване на научно-изследователските проблеми за съвременната медицинската наука и практика. Сред оригиналните проектни теми бяха: Тревожност и начални прояви на бърнаут синдром сред преподаватели, работещи в интеркултурна образователна среда, Имунологична реактивност при хроничен стрес, Проучване върху възможностите за фармакологично стимулиране на зрели стволови клетки, и др.

     За първи път Медицински университет – Пловдив ще издаде сборник с резюмета на всички 88 изследователски проекта за периода 2010 – 2015 г.

     Придобили вече широка популярност сред академичната медицинска общност, тези два научни форума още веднъж доказаха, че Бъдещето може да бъде настояще, когато се обединят наука, младост и изследователски дух!

 

НАУЧНИ ФОРУМИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ през 2016 г.

 

НАУЧНИ ФОРУМИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

през 2016 г.

     Двата престижни научни форума на Медицински университет – Пловдив: „Дни на медицинската наука“ и „Наука и младост – 2016“, тази година проведоха от 12 до 14 май в Аудиторния комплекс на МУ-Пловдив.

     Ежегодният конкурс „Наука и младост“ за научни разработки и проекти на студенти, докторанти и млади учени се проведе под егидата на Ректора – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн. Научният форум се организира от Младежкотонаучно дружество „Асклепий”. Тазгодишното издание се отличаваше със силно международно участие, затова и докладите бяха изнесени на български и на английски език.

     На форума си дадоха среща над 200 регистрирани участници: 158 от Медицински университет – Пловдив и 43 от другите медицински университети в страната, както и 23 автори от други държави в Европа, Азия и Америка. Начало на научните представяния беше дадено от пленарния лектор – проф. Евангелос Георгиу – ръководител на симулационен център в Медицинския университет в Атина, с презентация за това как новите технологии променят медицинското образование и практика. От една година и в Медицински университет – Пловдив работи първият уникален за България подобен Симулационен тренировъчен център с 12 високо технологични симулационни манекена /сред които манекен на възрастен мъж, бременна жена, дете до 10 години и бебе до 6 месеца/, даващи възможност за извършване на диагностични и инвазивни процедури и лечение.

     Сред презентациите имаше интересни оригинални теми, като: Имунологична реактивност на студентите по време на изпит,  Личността в он-лайн себепредставянето, Ваксините – причини да се ваксинираме, Невропатологични изменения при употреба на стимуланти, и др.

     Акцент в програмата бяха три практически семинара за студенти по актуални теми: „Кардио-пулмонална ресуситация”, „Спешни състояния в токсикологията” и „Първа помощ при травми на опорно-двигателния апарат“. Семинарите бяха организирани съвместно със студентските организации при МУ – Пловдив.

     Премираните научни трудове ще бъдат предложени за публикуване във Folia Medica – международното научно биомедицинско списание на МУ – Пловдив.

     Научният форум „Дни на медицинската наука“ беше организиран в четири сесии за представяне на резултатите от 24 изследователски проекта, финансирани от МУ – Пловдив, приключили през 2015 година. Те са реализирани както от докторанти, така и от интердисциплинарни екипи от университета и от други образователни и научни институции.

     Това са авангардни разработки, покриващи критериите за иновативност, актуалност и креативност при разрешаване на научно-изследователските проблеми за съвременната медицинската наука и практика. Сред оригиналните проектни теми бяха: Тревожност и начални прояви на бърнаут синдром сред преподаватели, работещи в интеркултурна образователна среда, Имунологична реактивност при хроничен стрес, Проучване върху възможностите за фармакологично стимулиране на зрели стволови клетки, и др.

     За първи път Медицински университет – Пловдив ще издаде сборник с резюмета на всички 88 изследователски проекта за периода 2010 – 2015 г.

     Придобили вече широка популярност сред академичната медицинска общност, тези два научни форума още веднъж доказаха, че Бъдещето може да бъде настояще, когато се обединят наука, младост и изследователски дух!