НАУКА и МЛАДОСТ – 2018

Медицински университет – Пловдив и Младежко Научно Дружество „Асклепий” имат удоволствието да Ви поканят
на ежегодния конкурс НАУКА и МЛАДОСТ – 2018. Форумът ще се проведе под егидата на Ректора на МУ – Пловдив чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн На 30-31 Март и 01. Април 2018 в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив За допълнителна информация и регистрация моля посетете: www.mu-plovdiv.bg и www.asclepius.bg. краен срок за подаване на резюмета – 09.03.2018 г.